Dưới đây là bản điều khoản sử dụng của trang web BJ88 VN VIP. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng trang web của chúng tôi:

Chấp Nhận Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web BJ88 VN VIP, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được sử dụng trang web này.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo những thay đổi này.

Tuổi Tác

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu qui định bởi pháp luật tại quốc gia của bạn để sử dụng trang web BJ88 VN VIP. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp chứng minh tuổi tác khi cần thiết.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng tham khảo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi để biết chi tiết về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Các Nội Dung trên Trang Web

Trang web BJ88 VN VIP có thể chứa thông tin, hình ảnh và nội dung khác. Tất cả các nội dung này là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có quyền sở hữu. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Hành Vi Cấm

Việc bạn sử dụng trang web BJ88 VN VIP phải tuân theo các quy định và luật pháp hiện hành. Bạn không được thực hiện các hành vi sau đây:

  • Gửi hoặc đăng nội dung xúc phạm, đe dọa, bạo lực, hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hoặc giới tính.
  • Sử dụng trang web để lừa đảo hoặc gian lận.
  • Gây ra gánh nặng cho hệ thống hoặc xâm nhập vào trang web.
  • Sử dụng trang web cho các mục đích phi pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chấm Dứt Truy Cập

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào trang web BJ88 VN VIP nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong này hoặc luật pháp hiện hành.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về bản điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang Liên hệ của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm thú vị và an toàn khi sử dụng trang web BJ88 VN VIP. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi!